Deze uitgave wordt onafhankelijk verkocht van www.rommelmarkten.be
Noch Apalapex Webservices,
noch www.rommelmarkten.be
noch www.vlo-rommelmarkt.eu
kan enige verantwoordelijkheid  voor deze publicatie dragen.